Hà Nội

(024) 3775 7227 - 3775 7279
huonggiang.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

Tp. Hồ Chí Minh

(028) 3910 6350 – 3910 6351
huong.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

VN EN

TS. Bob Goldwasser

Tiến sĩ QTKD, trường cao học kinh doanh Grenoble.
Thạc sĩ QTKD, Quản trị Công nghệ, Đại học Phoenix.

Giáo sư Goldwasser là một chuyên gia marketing có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy trực tuyến trong nhiều doanh nghiệp và các khóa học marketing. Giảng dạy trực tuyến là cơ hội lớn đối với ông để chia sẻ hơn 20 năm kinh nghiệm quản lý và marketing với các sinh viên. Triết lý giảng dạy tập trung vào quá trình học của ông cho phép sinh viên tiếp thu được những hiểu biết thực tế về lý thuyết và nguyên lý kinh doanh. Ông có thế mạnh trong việc phản hồi nhanh chóng các thắc mắc nhằm khuyến khích môi trường học tập trực tuyến tiện lợi và kinh nghiệm học trực tuyến tích cực. Ông nói “Tôi cam kết một chất lượng tổng thể trong tiếp cận giáo dục. Cam kết bao gồm trách nhiệm của tôi đối với sinh viên và đối với nhà trường nhằm cung cấp một chương trình hướng đối tượng là sinh viên và có chất lượng, đồng thời được sinh viên và ban lãnh đạo nhà trường liên tục đánh giá cao”

Đăng ký tư vấn
error: Content is protected !!