Hà Nội

(024) 3775 7227 - 3775 7279
huonggiang.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

Tp. Hồ Chí Minh

(028) 3910 6350 – 3910 6351
huong.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

VN EN

GS. TS. Charles Brewton

Tiến sĩ Quản trị công trường Đại học bang Tennessee
.
Thạc sĩ QTKD, Marketing trường Đại học Memphis.

Giáo sư Brewton được mời thỉnh giảng tại trường Đại học Nam Columbia từ năm 2004. Ông đã dạy cho Đại học bang Tennessee và làm việc với tư cách là Điều phối chương trình du lịch khách sạn tại trường Cao đẳng cộng đồng Volumteer.

Từ năm 2003 cho đến nay ông là Giám đốc Marketing cho chuỗi công viên bang Tennessess tại Nashville. Ông cũng từng giữ các chức vụ Giám đốc họat động khu nghỉ dưỡng, chuyên gia đào tạo cao cấp, Giám đốc Nhân sự/ Đào tạo và Tổng Giám đốc

Đăng ký tư vấn
error: Content is protected !!