Hà Nội

(024) 3775 7227 - 3775 7279
huonggiang.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

Tp. Hồ Chí Minh

(028) 3910 6350 – 3910 6351
huong.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

VN EN

TS. Chizoba Madueke

Tiến sĩ Quản trị học: lãnh đạo và thay đổi tổ chức, trường Đại học Walden.
Thạc sĩ QTKD quốc tế, Hình sự, An toàn công trường, Đại học Long Island.

Tiến sĩ Madueke có kinh nghiệm chuyên môn ban đầu là Tổng Giám đốc quản lý một nhà hàng kết hợp giải trí nhỏ tại Long Island, New York. Sau đó ông nắm những cương vị lãnh đạo khác nhau trong lĩnh vực kinh doanh tư nhân. Ông có trên 20 năm kinh nghiệm làm quản lý và lãnh đạo với tư cách là Giám đốc, Quản lý khu vực, Quản lý địa phương cho các tổ chức khác nhau. Ông dạy các môn học nghệ thuật lãnh đạo, hành vi tổ chức, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, quản trị năng lực và luật kinh doanh. Ông tiến hành nghiên cứu và viết nhiều bài báo như Information Technology and the Societal Development in Africa, Transformational Leadership Model: Shared Leadership and Reciprocal Influence or Something less Noble, Globalization: The effects of Trade Policies on Small and Medium Sized Enterprises Development in Nigeria…

Đăng ký tư vấn
error: Content is protected !!