Hà Nội: (024) 3775 7227 - 3775 7279 - huonggiang.nguyen@columbiasouthern.edu.vn • Tp. Hồ Chí Minh: (028) 3910 6350 - 3910 6351 - huong.nguyen@columbiasouthern.edu.vn
VN EN

TS. Corrine Patrick

Tốt nghiệp Tiến sỹ tại Nova Southeastern University.
Thạc sỹ hành chính công tại Golden Gate University.

TS. Patrick là giảng viên của Hệ thống Đại học Công Hoa Kỳ, Touro University, AIU Online, Cy-Fair College.

Đăng ký tư vấn