Hà Nội

(024) 3775 7227 - 3775 7279
huonggiang.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

Tp. Hồ Chí Minh

(028) 3910 6350 – 3910 6351
huong.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

VN EN

TS. Erica Gamble

Tiến sĩ chuyên ngành Lãnh đạo Tổ chức – Đại học Phoenix.
Thạc sĩ Quản trị kinh doanh chuyên ngành Quản trị nhân sự – Đại học Phoenix.
Cử nhân khoa học – Đại học Myers.

Tiến sĩ Erica Gamble là chuyên gia Quản trị Nguồn nhân lực trong hơn 10 năm về các lĩnh vực Nguồn nhân lực và Phát triển quản lý nhằm tạo ra môi trường làm việc cấp tiến cho các doanh nghiệp. Tiến sĩ Gamble đã làm việc cho một số công ty nằm trong Top 500 công ty hàng đầu, bao gồm Công ty AT & T, Công ty Bảo hiểm Progressive và Tổ chức Khám chữa bệnh Cleveland. Bà hiện là Trợ lý Phó Chủ tịch Nguồn nhân lực của Bank of America Merchant Services ở Atlanta, Georgia. Tiến sĩ Gamble còn là một thành viên tích cực của Hiệp hội Quản lý nguồn nhân lực (SHRM) và Hội Allatoona SHRM ở miền Bắc Georgia nơi bà là Thành viên Hội đồng quản trị của The Workforce Readiness CLA.

Bà cũng là nhà cố vấn, nhà đào tạo và là tác giả chuyên nghiệp. Các dự án hiện tại của bà bao gồm xuất bản một cuốn sách về những vấn đề huyết mạch của doanh nghiệp từ quan điểm của người đi trước tư vấn cho các doanh nghiệp nhỏ.

Triết lý giảng dạy của Tiến sĩ Erica Gamble: Chú trọng giảng dạy cho sinh viên cũng chính là học tập với mục tiêu quan trọng là tạo điều kiện học tập cho sinh viên. Học tập chủ yếu là trách nhiệm của sinh viên trong khi giảng dạy là trách nhiệm của bà. Thay vì chỉ truyền đạt kiến thức, Tiến sĩ Erica Gamble luôn giúp các sinh viên tìm hiểu vấn đề, làm chủ việc học và thể hiện năng lực của chính mình.

Đăng ký tư vấn