Hà Nội

(024) 3775 7227 - 3775 7279
huonggiang.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

Tp. Hồ Chí Minh

(028) 3910 6350 – 3910 6351
huong.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

VN EN

TS. Geoffrey VanderPal

TS. Geoffrey VanderPal tốt nghiệp tiến sĩ Tài chính tại Đại học Nova Southeastern.

TS. Geoffrey VanderPal là người sáng lập công ty Skyline Capital Management ® – một công ty hàng đầu tư vấn các Chiến lược Quản lý Đầu tư. Ông tham gia đảm nhiệm nhiều công việc như: Trọng tài viên chứng khoán thuộc Cơ quan Quản lý Công nghiệp Tài chính (FINRA), Chủ tịch của Hiệp hội Kế hoạch Tài chính… Ông có thâm niên 15 năm giảng dạy về tài chính, kinh tế, quản lý cho các trường đại học ở Mỹ, Châu Âu và Châu Á. Ông tham gia giảng dạy CSU về Ngân sách công, Tài chính công và các thủ tục lập pháp, Tài chính Quốc tế, Kinh tế Quốc tế, Tài chính Doanh nghiệp, Kế toán Quản lý và Hệ thống Kiểm soát, Hoạt động Pháp lý Quốc tế, Tài chính Quốc tế, Các Tổ chức Tài chính, Giới thiệu về Quản lý Dự án, Nguyên tắc Kinh tế Vi mô, Tài chính Quốc tế, và Tài chính doanh nghiệp.

Đăng ký tư vấn