Hà Nội

(024) 3775 7227 - 3775 7279
huonggiang.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

Tp. Hồ Chí Minh

(028) 3910 6350 – 3910 6351
huong.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

VN EN

TS. Jodine Burchell

TS. Jodine Burchell tốt nghiệp tiến sĩ Quản lý Hệ thống Thông tin tại Đại học Walden.

TS. Jordine Burchell có 18 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực IT\IS\ security. Hiện tại, bà tham gia giảng dạy ở ở bậc cử nhân, thạc sỹ và tiến sĩ cho các lĩnh vực công nghệ, cơ sở dữ liệu, quản lý hệ thống thông tin, bảo mật CNTT và các phương pháp nghiên cứu kinh doanh.

Đăng ký tư vấn
error: Content is protected !!