Hà Nội: (024) 3775 7227 - 3775 7279 - huonggiang.nguyen@columbiasouthern.edu.vn • Tp. Hồ Chí Minh: (028) 3910 6350 - 3910 6351 - huong.nguyen@columbiasouthern.edu.vn
VN EN

TS. Jon Crispin

Tốt nghiệp tiến sĩ Quản trị Kinh doanh Tiếp thị tại Đại học NOVA Southeastern.

TS. Jon Crispin có hơn 20 năm kinh nghiệm trong giảng dạy, thiết kế chương trình giảng dạy, và trong quản lý giáo dục đại học. Lĩnh vực giảng dạy chính của ông là Marketing và Kinh doanh.

Đăng ký tư vấn