Hà Nội: (024) 3775 7227 - 3775 7279 - huonggiang.nguyen@columbiasouthern.edu.vn • Tp. Hồ Chí Minh: (028) 3910 6350 - 3910 6351 - huong.nguyen@columbiasouthern.edu.vn
VN EN

TS. Monica Sainz

Tốt nghiệp Tiến sĩ chuyên ngành marketing và quản trị thể thao tại US Sports Academy

Tác giả của nhiều công trình khoa học và đã từng đạt giải thưởng “Editorial Award” 2002 của US News & World Report 2004.

Đăng ký tư vấn