Hà Nội

(024) 3775 7227 - 3775 7279
huonggiang.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

Tp. Hồ Chí Minh

(028) 3910 6350 – 3910 6351
huong.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

VN EN

TS. Monica Sainz

Tốt nghiệp Tiến sĩ chuyên ngành marketing và quản trị thể thao tại US Sports Academy

Tác giả của nhiều công trình khoa học và đã từng đạt giải thưởng “Editorial Award” 2002 của US News & World Report 2004.

Đăng ký tư vấn
error: Content is protected !!