Hà Nội

(024) 3775 7227 - 3775 7279
huonggiang.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

Tp. Hồ Chí Minh

(028) 3910 6350 – 3910 6351
huong.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

VN EN

TS. Scott R. Chavez

Tiến sĩ chăm sóc Y tế trường Đại học Walden.
Thạc sĩ hành chính công tại University of Nebraska – Omaha.

Tiến sĩ Chavez cũng là giáo sư thỉnh giảng tại trường Đại học Midwestern và là giám đốc khoa giáo dục phòng mạch tại trường Đại học Nebraska, trung tâm y tế, chương trình trợ giúp chức năng. Ông có 8 năm kinh nghiệm làm quản lý điều hành với các chức danh Phó chủ tịch/ Tư vấn/ Phó chủ tịch phụ trách dịch vụ chuyên nghiệp/ Giám đốc kiểm định tại Ủy ban quốc gia về chăm sóc y tế ở Chicago. Ông tham gia biên tập cuốn Bách khoa thư về chữa trị và là tác giả của nhiều bài báo chuyên ngành Thực hành y tế công cộng của Hiệp hội Y tế công cộng Mỹ ở Illinois.

Đăng ký tư vấn