Hà Nội

(024) 3775 7227 - 3775 7279
huonggiang.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

Tp. Hồ Chí Minh

(028) 3910 6350 – 3910 6351
huong.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

VN EN

TS. Todd Senft

Giảng dạy ở cả chương trình chính quy và Elearning tại một số trường đại học tại Hoa Kỳ.

Lĩnh vực giảng dạy chính của ông là kỷ luật tiếp thị (ví dụ như quản lý tiếp thị, chiến lược, nghiên cứu tiếp thị, hành vi người tiêu dùng, bán chuyên nghiệp, quản lý bán hàng, vv), các phương pháp nghiên cứu kinh doanh và thống kê và các khóa học quản lý Hành vi tổ chức và kinh doanh, chính phủ và xã hội.)

Đăng ký tư vấn
error: Content is protected !!