Hà Nội

(024) 3775 7227 - 3775 7279
huonggiang.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

Tp. Hồ Chí Minh

(028) 3910 6350 – 3910 6351
huong.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

VN EN

TS. Dương Mạnh Cường

Phó bộ môn quản lý công nghiệp Viện Kinh tế và Quản lý, Trường đại học Bách khoa Hà Nội.

Ông có 16 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giảng dạy cho chương trình đại học, cao học trong nước và quốc tế, ông còn tham gia các hoạt động tư vấn liên quan đến dự án xây dựng khung năng lực, tư vấn về sản xuất tinh gọn, Logistics, quản lý chuỗi cung cứng, quản lý chất lượng và cải tiến quy trình cho một số doanh nghiệp trong nước và nước ngoài tại Việt Nam như, VPIC1, Legroup, Ha Yen, Mitsubishi heavy industry Việt Nam, Viễn thông M1-tập đoàn Viettel, EMTC, VICEM…

Đăng ký tư vấn