Hà Nội

(024) 3775 7227 - 3775 7279
huonggiang.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

Tp. Hồ Chí Minh

(028) 3910 6350 – 3910 6351
huong.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

VN EN

TS. Hồ Nhựt Quang

Phó hiệu trưởng Trường Đại học Quốc Tế – Đại học Quốc Gia Tp. HCM

Ông có 10 năm kinh nghiệm giảng dạy, trợ giảng luôn được được học viên đánh giá là một giảng viên xuất sắc, ngòai ra ông tham gia rất nhiều đề tài nghiên cứu như: “Đầu tư trực tiếp nước ngoài và tác động đến sự phát triển tại Việt Nam”, “Xây dựng một mô hình cho khu chế xuất tại Việt Nam, “Lợi ích từ hoạt động R & D của công ty nước ngoài tại Việt Nam” và Đầu tư trực tiếp nước ngoài và bất bình đẳng trong tăng trưởng công nghiệp…

Đăng ký tư vấn
error: Content is protected !!