Hà Nội

(024) 3775 7227 - 3775 7279
huonggiang.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

Tp. Hồ Chí Minh

(028) 3910 6350 – 3910 6351
huong.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

VN EN

TS. Lê Hiếu Học

Giảng viên, Bí thư đòan TNCS trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

TS. Lê Hiếu Học hoàn thành luận án Tiến sĩ chuyên ngành chuyển giao công nghệ sau 4 năm học tập tại nước Ý. Với học vị Tiến sỹ ông tham gia giảng dạy các môn quản trị chất lượng, quản trị học, quản trị đại cương và phương pháp nghiên cứu khoa học.

Đăng ký tư vấn
error: Content is protected !!