Hà Nội

(024) 3775 7227 - 3775 7279
huonggiang.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

Tp. Hồ Chí Minh

(028) 3910 6350 – 3910 6351
huong.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

VN EN

ThS. Ngô Đình Quốc

Tốt nghiệp Thạc Sĩ Quản trị Kinh Doanh – Marketing tại Đại học Golden Gate, San Francisco, California, Hoa Kỳ.

Ông là giảng viên, trợ giảng các môn Nguyên lý Marketing, Quản trị và Thống kê, tài chính quốc tế. Ông từng là Phó chủ tịch tại Power Management Inc, chuyên quản lý các hoạt động tài chính và kỹ thuật, quản lý năng lượng IC, lập kế hoạch kinh doanh Sand Hill, Giám đốc điều hành Quản lý mô hình trực tiếp Foundry Sourcing, chip CPU năng lượng mặt trời.

Đăng ký tư vấn
error: Content is protected !!