Hà Nội

(024) 3775 7227 - 3775 7279
huonggiang.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

Tp. Hồ Chí Minh

(028) 3910 6350 – 3910 6351
huong.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

VN EN

TS. Nguyễn Đức Trí

Thành viên hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Kinh Đô.

Bắt đầu sự nghiệp nghiên cứu quản lý chuỗi cung ứng và nhỏ T Thương mại .thành lập mối quan hệ làm việc với Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh, Sở Thương mại và Du lịch các tỉnh khác, các nhà khai thác du lịch và các doanh nghiệp Nhà nghỉ tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh. – Nghiên cứu Du lịch và Khách sạn thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Tiền Giang. Ông là thành viên Hội đồng Phát triển chương trình giảng dạy của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam để phát triển các chương trình đào tạo Quản trị kinh doanh và kinh doanh quốc tế. Tại Đại học Nam Columbia ông tham gia trợ giảng các môn: Quản trị Kinh doanh, Marketing, Nghiên cứu thị trường, Thương mại điện tử – Lý thuyết tổ chức – Phương pháp nghiên cứu.

Đăng ký tư vấn
error: Content is protected !!