Hà Nội

(024) 3775 7227 - 3775 7279
huonggiang.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

Tp. Hồ Chí Minh

(028) 3910 6350 – 3910 6351
huong.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

VN EN

TS. Nguyễn Hải Ninh

Tốt nghiệp Tiến sỹ chuyên ngành Marketing tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Ông Ninh hiện công tác tại Đại học Ngọai thương với vai trò là giảng viên. Ông tham gia rất nhiều công trình nghiên cứu chuyên sâu về Mobile Marketing được đăng trên các tạp chí: Tạp chí Marketing; Tạp chí kinh tế phát triển; Vietnam Marketing industry summit.

Đăng ký tư vấn
error: Content is protected !!