Hà Nội

(024) 3775 7227 - 3775 7279
huonggiang.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

Tp. Hồ Chí Minh

(028) 3910 6350 – 3910 6351
huong.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

VN EN

ThS. Nguyễn Khắc Dy

Ông có có hơn mười lăm năm kinh nghiệm làm việc trong các công ty đa quốc gia

Như Shell, Schlumberger, và công ty nước ngoài như Hàn Quốc và Nhật Bản công ty trong vai trò khác nhau và vị trí, đặc biệt là quản lý bán hàng. Ông cũng đã làm việc ở nước ngoài trong một số quốc gia như Singapore, Trung Quốc, Thái Lan để quản lý dự án và tham gia đào tạo nhiều, hội thảo, hội thảo ở nước ngoài tại Hoa Kỳ, Singapore, Malaysia và Thái Lan.

Đăng ký tư vấn
error: Content is protected !!