Hà Nội

(024) 3775 7227 - 3775 7279
huonggiang.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

Tp. Hồ Chí Minh

(028) 3910 6350 – 3910 6351
huong.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

VN EN

ThS. Nguyễn Tài Vượng

Ông hiện là Chủ tịch Công đoàn Viện.
Phó Trưởng bộ môn.
Giảng viên chính trường ĐH BK Hà Nội.

Lĩnh vực nghiên cứu : Kinh tế quốc tế, Kinh tế học vi mô, Kinh tế học vĩ mô, Engineering economics. Ông là tác giả của trang Viện Kinh tế và Quản lý (SEM). Các công trình nghiên cứu đã được công bố gồm: Truong Quang, Nguyen Tai Vuong, Management Style and Organizational Efectiveness in Vietnam. Research and Practice in Human Resource Management, Vol.10 Issue 2 – 2002. Nguyen Tai Vuong. Business Performance Measurement at Vietnamese Companies. Proceedings of Managing Future Challenges Conference.

Đăng ký tư vấn
error: Content is protected !!