Hà Nội

(024) 3775 7227 - 3775 7279
huonggiang.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

Tp. Hồ Chí Minh

(028) 3910 6350 – 3910 6351
huong.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

VN EN

TS. Nguyễn Thế Anh

Tốt nghiệp Tiến sĩ của Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam.

Năm 2015, Ông cùng Tiến sĩ Đỗ Hoàng Tùng đã chế tạo thành công máy phát tia plasma lạnh ứng dụng công nghệ hồ quang trượt (Gliding arc plasma – GAP). Đây là một trong những chiếc máy phát tia plasma đầu tiên trên thế giới dựa trên nguyên lý này. Việt Nam trở thành một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới ứng dụng thành công công nghệ plasma lạnh điều trị trong y tế và thẩm mỹ.

Đăng ký tư vấn