Hà Nội

(024) 3775 7227 - 3775 7279
huonggiang.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

Tp. Hồ Chí Minh

(028) 3910 6350 – 3910 6351
huong.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

VN EN

TS. Nguyễn Thị Thúy Hường

Luật sư , hiện là Phó Trưởng văn phòng Luật sư Nguyễn Văn Hậu & Cộng sự (Đoàn Luật sư TPHCM). Đồng thời là Ủy viên Ban Tuyên truyền Hội Luật gia TPHCM.

TS.Nguyễn Thị Thúy Hường là giảng viên tham gia giảng dạy các môn học Luật kinh doanh, Luật Đại cương, bà còn là  Phó Trưởng văn phòng Luật sư Nguyễn Văn Hậu  & Cộng sự (Đoàn Luật sư TPHCM), Ủy viên Ban Tuyên truyền Hội Luật gia TPHCM…

Đăng ký tư vấn
error: Content is protected !!