Hà Nội

(024) 3775 7227 - 3775 7279
huonggiang.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

Tp. Hồ Chí Minh

(028) 3910 6350 – 3910 6351
huong.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

VN EN

TS. Nguyễn Văn Thoan

Giám đốc Trung tâm Thông tin và Khảo thí Trưởng Bộ môn Thương mại điện tử trường Đại học Ngọai Thương – Hà Nội.

Từ năm 2005 đến này ông tham gia rất nhiều công trình nghiên cứu khoa học chuyên sâu về Thương mại điện tử và Công nghệ máy tính. Ông còn là một trong những người đầu tiên xây dựng và tổ chức hoạt động đào tạo về Thương mại điện tử tại trường ĐHNT. TS. có nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy Quản trị hệ thống Thông tin, Thương mại điện tử và Marketing điện tử và đi đầu về ứng dụng marketing điện tử trong B2B, B2C, đặc biệt đối với các doanh nghệp xuất nhập khẩu và bán lẻ trong nước. Hiện tại ông còn là giảng viên, trợ giảng cho một số chương trình: Đại học Nam Columbia, Đại học Ngọai Thương Hà Nội, VCCI…

Đăng ký tư vấn