Hà Nội

(024) 3775 7227 - 3775 7279
huonggiang.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

Tp. Hồ Chí Minh

(028) 3910 6350 – 3910 6351
huong.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

VN EN

PGS. Trần Thị Song Minh

Trưởng khoa Tin học kinh tế – Nguyên Giảng viên khoa Toán kinh tế trường ĐH Kinh tế quốc dân.

Trong sự nghiệp giảng dạy Bà đã viết rất nhiều sách và có những công trình nghiên cứu được công nhận như: Hệ thống từ vựng giải thích chuyên ngành Hệ thống thông tin quản lý, Quản trị bản đồ tư duy bằng MindManager…

Đăng ký tư vấn