Hà Nội

(024) 3775 7227 - 3775 7279
huonggiang.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

Tp. Hồ Chí Minh

(028) 3910 6350 – 3910 6351
huong.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

VN EN

TS. Phạm Đình Phương

Trưởng khoa thương mại Đại học Văn Lang.

Ông giảng dạy các môn về quản lý, Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, quản lý tài chính, quản lý nhân sự Quản trị chiến lược, và Đạo đức kinh doanh. Ông từng là Phó Tổng Giám đốc của Grand Imperial Sài Gòn Limited, một công ty 100% vốn nước ngoài nhượng bộ , tham gia xử lý nước thô từ sông Sài Gòn. Giám đốc , Cục Đầu tư Dịch vụ tư vấn nước ngoài, nghiên cứu và tiếp thị ( ” OFTC ” ) , phụ trách cuộc họp các nhà đầu tư và doanh nhân vào các lĩnh vực đầu tư trọng điểm tiềm năng của Việt Nam và nền kinh tế thành phố Hồ Chí Minh. Ông đã xuất bản được một số sách: Giới thiệu về Quản lý (1997), Giới thiệu về quản lý tài chính (1998), Tiếng Anh sử dụng trong Kinh tế và Thương mại (1997)

Đăng ký tư vấn
error: Content is protected !!