Hà Nội

(024) 3775 7227 - 3775 7279
huonggiang.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

Tp. Hồ Chí Minh

(028) 3910 6350 – 3910 6351
huong.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

VN EN

TS. Phạm Thị Thanh Hồng

Phó viện Kinh tế và Quản lý.
Giảng viên chính của Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Bà có rất nhiều công trình nghiên cứu về kinh tế, thương mại được đăng trên các tạp chí trong và ngòai nước như:
+ Hong, Phạm TT and Giang, Nguyen B., “Industrial Clustering Policy and Economic Restructuring”, Proceedings of the International Conference on Enterprise Challenges: How to Overcome Economic Crisis (ICECH2012), ISBN 978-604-911-227-0, Hanoi, Vietnam, 9/2012
+ Pham Thi Thanh Hong, “Measures to support Small and medium-sized Enterprises to Develop”, Vietnam Economic Reviews, Vol. 167, Jul. 2008 

Đăng ký tư vấn
error: Content is protected !!