Hà Nội

(024) 3775 7227 - 3775 7279
huonggiang.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

Tp. Hồ Chí Minh

(028) 3910 6350 – 3910 6351
huong.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

VN EN

ThS. Dami Hoàng

Ông đã trãi qua quá trình làm việc tại Boeing và Silicon Systems, Inc trong vai trò quản lý nhân sự, quản lý nhóm kỹ sư.

Trở về Việt Nam từ năm 2008 ông trở thành giảng viên, trợ giảng cho các chương trình của cao đẳng Houston, đại học Nam Columbia và Bolton …, ông có thế mạnh giảng dạy các môn: quản trị nhân sự, các phương pháp nghiên cứu, hệ thống quản lý thông tin, Nghiên cứu họat động.

Đăng ký tư vấn
error: Content is protected !!