Hà Nội

(024) 3775 7227 - 3775 7279
huonggiang.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

Tp. Hồ Chí Minh

(028) 3910 6350 – 3910 6351
huong.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

VN EN

TS. Nguyễn Tùng Lâm

Làm việc tại Microsoft Vietnam với vai trò là Large Opportunity Manager

Ông hoạt động trong lĩnh vực Tổ chức, Truyền thông, Quản trị doanh nghiệp, Quan hệ khách hàng, quản lý thị phận, tài chính…

Đăng ký tư vấn
error: Content is protected !!