Hà Nội

(024) 3775 7227 - 3775 7279
huonggiang.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

Tp. Hồ Chí Minh

(028) 3910 6350 – 3910 6351
huong.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

VN EN

TS. Trần Duyên Định

Ông từng là chuyên gia thuế trong Sở Thuế TP Hồ Chí Minh

Chịu trách nhiệm kiểm toán công ty liên doanh tại thành phố Hồ Chí Minh, cán bộ đào tạo về thuế, ông đã nhận huy chương thành tựu tài chính tại Việt Nam, ngòai ra ông còn là Giám đốc công ty đào tạo SIBA. Ông là giảng viên, trợ giảng các môn Kế tóan tài chính, QTKD, quản trị chiến lược, đạo đức kinh doanh tại các trường Nam Columbia, AIT..v v

Đăng ký tư vấn