Hà Nội

(024) 3775 7227 - 3775 7279
huonggiang.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

Tp. Hồ Chí Minh

(028) 3910 6350 – 3910 6351
huong.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

VN EN

TS. Đào Ngọc Tiến

rưởng phòng Quản lý Khoa học, Phó trưởng phòng quản lý khoa học, Giám đốc Trung tâm hợp tác nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, Trường Đại học Ngoại thương, Việt Nam.

Từ năm 2004 đến nay ông có rất nhiều các công trình nghiên cứu đã được công nhận như trên các bài bào: Đào Ngọc Tiến (2010), Phát triển công nghiệp hỗ trợ của các nước châu Á và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam, Tạp chí kinh tế đối ngoại, số 42/2010…

Đăng ký tư vấn
error: Content is protected !!