Hà Nội

(024) 3775 7227 - 3775 7279
huonggiang.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

Tp. Hồ Chí Minh

(028) 3910 6350 – 3910 6351
huong.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

VN EN

TS. Phạm Tấn Anh

Tổng Giám đốc Công ty Vận tải & Dịch vụ Phúc Tâm – một trong những nhà giao nhận hàng hóa quốc tế hàng đầu tại TP.HCM.

TS. Phạm Tấn Anh tham gia giảng dạy các môn học: Kinh doanh quốc tế, Logistics quốc tế và Chuỗi cung ứng toàn cầu, Nguyên tắc nhập khẩu, Nguyên tắc xuất khẩu.

Đăng ký tư vấn