Hà Nội

(024) 3775 7227 - 3775 7279
huonggiang.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

Tp. Hồ Chí Minh

(028) 3910 6350 – 3910 6351
huong.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

VN EN

TS. Từ Văn Bình

Tốt nghiệp tiến sĩ tại Đại học Antwerp, Vương quốc Bỉ.

Ông hiện đang là giảng viên, trợ giảng cho các cơ sở đào tạo như: CFVG Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Nam Columbia.
Ông đã từng công tác tại Trung tâm Nghiên cứu ASEAN, Đại học Antwerp, ông đã tham gia vào nhiều dự án như: UNDP, GTZ của Đức, SIDA, Ngân hàng Thế giới về các chương trình nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các chiến lược phát triển thị trường. Ông đã xuất bản các bài báo trong một số tạp chí khoa học.

Đăng ký tư vấn