Hà Nội

(024) 3775 7227 - 3775 7279
huonggiang.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

Tp. Hồ Chí Minh

(028) 3910 6350 – 3910 6351
huong.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

VN EN

PGS.TS Từ Thúy Anh

Trưởng khoa Kinh tế Quốc tế – Đại học Ngoại thương Hà Nội.

Bà từng là nghiên cứu viên cao cấp của Nhóm Tư vấn Chính sách, Bộ Tài chính. Lĩnh vực nghiên cứu gồm Thương mại Quốc tế, Lý thuyết Kinh tế Vi mô, Kinh tế Lao động và các vấn đề Tài chính Công của Việt Nam.

PGS.TS. Thúy Anh là tác giả của giáo trình “Kinh tế học Quốc tế” của ĐH Ngoại thương, và là tác giả/đồng tác giả của nhiều bài viết được đăng trên các tạp chí trong nước và quốc tế.

Đăng ký tư vấn