Hà Nội

(024) 3775 7227 - 3775 7279
huonggiang.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

Tp. Hồ Chí Minh

(028) 3910 6350 – 3910 6351
huong.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

VN EN

ThS. Vũ Thế Dự

Ông đã có hơn 16 năm kinh nghiệm trong quản lý châu Á và khu vực tư vấn cho các MNC.

Khởi đầu sự nghiệp với vai trò là nhà nghiên cứu và phân tích đầu tư cho CESAIS (Center for Economic Science Application and Investment Services) tại Tp. HCM. Đảm nhiệm vai trò Senior Project Executive tại Samsung Corporation quản lý các dự án kinh doanh trong vòng 4 năm. Trong giai đoạn “Đổi Mới” vào đầu năm 1996 ông tiếp tục với vị trí Trưởng đại diện GFK Việt Nam – một trong 05 tập đoàn hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu thị trường hàng đầu thế giới của Đức. Ông liên tiếp được bổ nhiệm là Tổng Giám Đốc GFK Việt Nam và Thái Lan vào năm 2000, Campuchia năm 2003 và Philippines cuối năm 2004. Lĩnh vực nghiên cứu của ông bao gồm Xây dựng chiến lược và triển khai thực hiện, quản lý bán lẻ, các hành vi tiêu thụ, đào tạo lãnh đạo cho các nhà lãnh đạo trẻ và đào tạo lãnh đạo thông qua giải trí.

Đăng ký tư vấn