Hà Nội

(024) 3775 7227 - 3775 7279
huonggiang.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

Tp. Hồ Chí Minh

(028) 3910 6350 – 3910 6351
huong.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

VN EN

Giảng viên và Trợ giảng

Tại Đại học Nam Columbia, những giảng viên có chuyên môn cao luôn sẵn sàng trợ giúp, quan tâm sâu sát đến sinh viên và đưa ra những chỉ dẫn hữu ích trong quá trình học tập. Giảng viên của chúng tôi được công nhận là những nhà lãnh đạo trong chuyên môn của họ và mang đến cho môn học những trải nghiệm thực tế bổ ích. Mỗi giảng viên sẽ phụ trách một môn học và tương tác cá nhân với sinh viên. Giảng viên CSU đóng vai trò lãnh đạo trong việc tạo ra kinh nghiệm học tập hấp dẫn. Họ cũng chính là nguồn tham khảo đáng tin cậy khi đưa ra những chỉ dẫn và hỗ trợ trong suốt môn học. Ngoài đội ngũ giảng viên chính của Đại học Nam Columbia, chương trình còn có sự tham gia hỗ trợ của các trợ giảng Việt Nam. Trợ giảng sẽ là người thường xuyên hướng dẫn, phụ đạo các môn học cho sinh viên và giúp sinh viên tìm hiểu môn học thấu đáo hơn. Họ là những giảng viên đại học, những nhà chuyên môn có học vấn và kinh nghiệm thực tế phong phú, đã tốt nghiệp Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ về chuyên ngành giảng dạy tại các nước nói tiếng Anh. Sinh viên có thể trao đổi các vấn đề liên quan đến các môn học với trợ giảng Việt Nam trong các buổi lên lớp  hàng tuần. Tuy nhiên, trợ giảng Việt Nam không có quyền thay đổi nội dung môn học hoặc đánh giá, kiểm tra các môn học. Việc đánh giá và cho điểm môn học sẽ do giảng viên CSU đảm nhiệm.

Tại Đại học Nam Columbia, những giảng viên có chuyên môn cao luôn sẵn sàng trợ giúp, quan tâm sâu sát đến sinh viên và đưa ra những chỉ dẫn hữu ích trong quá trình học tập. Giảng viên của chúng tôi được công nhận là những nhà lãnh đạo trong chuyên môn của họ và mang đến cho môn học những trải nghiệm thực tế bổ ích.

Mỗi giảng viên sẽ phụ trách một môn học và tương tác cá nhân với sinh viên. Giảng viên CSU đóng vai trò lãnh đạo trong việc tạo ra kinh nghiệm học tập hấp dẫn. Họ cũng chính là nguồn tham khảo đáng tin cậy khi đưa ra những chỉ dẫn và hỗ trợ trong suốt môn học.

Ngoài đội ngũ giảng viên chính của Đại học Nam Columbia, chương trình còn có sự tham gia hỗ trợ của các trợ giảng Việt Nam. Trợ giảng sẽ là người thường xuyên hướng dẫn, phụ đạo các môn học cho sinh viên và giúp sinh viên tìm hiểu môn học thấu đáo hơn. Họ là những giảng viên đại học, những nhà chuyên môn có học vấn và kinh nghiệm thực tế phong phú, đã tốt nghiệp Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ về chuyên ngành giảng dạy tại các nước nói tiếng Anh.

Sinh viên có thể trao đổi các vấn đề liên quan đến các môn học với trợ giảng Việt Nam trong các buổi lên lớp  hàng tuần. Tuy nhiên, trợ giảng Việt Nam không có quyền thay đổi nội dung môn học hoặc đánh giá, kiểm tra các môn học. Việc đánh giá và cho điểm môn học sẽ do giảng viên CSU đảm nhiệm.

Đăng ký tư vấn
error: Content is protected !!