Hà Nội

(024) 3775 7227 - 3775 7279
huonggiang.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

Tp. Hồ Chí Minh

(028) 3910 6350 – 3910 6351
huong.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

VN EN

Giảng viên và trợ giảng

Tại CSU, những giảng viên có chuyên môn cao luôn sẵn sàng trợ giúp, quan tâm sâu sát đến sinh viên và đưa ra những lời khuyên hữu ích trong quá trình học tập. Các giảng viên của chúng tôi được công nhận là những nhà lãnh đạo trong chuyên môn của họ và mang đến cho môn học những trải nghiệm thực tế bổ ích. Một giảng viên sẽ phụ trách một môn học và tương tác cá nhân với học viên. Giảng viên CSU đóng vai trò lãnh đạo trong việc tạo ra kinh nghiệm học tập hấp dẫn. Họ cũng chính là nguồn tham khảo đáng tin cậy khi đưa ra những lời khuyên và hỗ trợ trong suốt khóa học. Ngoài đội ngũ giảng viên chính của Trường Đại học Nam Columbia, chương trình còn có sự tham gia hỗ trợ của các trợ giảng Việt Nam. Trợ giảng sẽ là người thường xuyên hướng dẫn, phụ đạo các môn học cho học viên và giúp học viên tìm hiểu môn học thấu đáo hơn. Họ là những giảng viên đại học, những nhà chuyên môn có học vấn và kinh nghiệm thực tế phong phú, đã tốt nghiệp Thạc sỹ hoặc Tiến sĩ về chuyên ngành, giảng dạy tại các nước nói tiếng Anh. Học viên có thể trao đổi các vấn đề liên quan đến các môn học với các trợ giảng Việt Nam trong các buổi lên lớp của trợ giảng hàng tuần. Tuy nhiên, các trợ giảng Việt Nam không có quyền thay đổi nội dung môn học hoặc đánh giá, kiểm tra các môn học.

Tại CSU, những giảng viên có chuyên môn cao luôn sẵn sàng trợ giúp, quan tâm sâu sát đến sinh viên và đưa ra những lời khuyên hữu ích trong quá trình học tập. Các giảng viên của chúng tôi được công nhận là những nhà lãnh đạo trong chuyên môn của họ và mang đến cho môn học những trải nghiệm thực tế bổ ích.

Một giảng viên sẽ phụ trách một môn học và tương tác cá nhân với học viên. Giảng viên CSU đóng vai trò lãnh đạo trong việc tạo ra kinh nghiệm học tập hấp dẫn. Họ cũng chính là nguồn tham khảo đáng tin cậy khi đưa ra những lời khuyên và hỗ trợ trong suốt khóa học.

Ngoài đội ngũ giảng viên chính của Trường Đại học Nam Columbia, chương trình còn có sự tham gia hỗ trợ của các trợ giảng Việt Nam. Trợ giảng sẽ là người thường xuyên hướng dẫn, phụ đạo các môn học cho học viên và giúp học viên tìm hiểu môn học thấu đáo hơn. Họ là những giảng viên đại học, những nhà chuyên môn có học vấn và kinh nghiệm thực tế phong phú, đã tốt nghiệp Thạc sỹ hoặc Tiến sĩ về chuyên ngành, giảng dạy tại các nước nói tiếng Anh.

Học viên có thể trao đổi các vấn đề liên quan đến các môn học với các trợ giảng Việt Nam trong các buổi lên lớp của trợ giảng hàng tuần. Tuy nhiên, các trợ giảng Việt Nam không có quyền thay đổi nội dung môn học hoặc đánh giá, kiểm tra các môn học.

Đăng ký tư vấn