Hà Nội

(024) 3775 7227 - 3775 7279
huonggiang.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

Tp. Hồ Chí Minh

(028) 3910 6350 – 3910 6351
huong.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

VN EN

Bình chọn

Đại học Nam Columbia (CSU) đã được bình chọn là một trong những nơi làm việc tốt nhất tại bang Alabama. Trong tổng số hơn 2.000 trường đại học và cao đẳng có các chương trình tuyển sinh trực tuyến tại Hoa Kỳ, CSU được công nhận là trường đại học nằm trong top 10 về số lượng sinh viên nhập học. Hiện nay, CSU có trên 3.000 đối tác học tập, là các cơ quan chính phủ, tập đoàn và doanh nghiệp Hoa Kỳ.

Đại học Nam Columbia (CSU) đã được bình chọn là một trong những nơi làm việc tốt nhất tại bang Alabama. Trong tổng số hơn 2.000 trường đại học và cao đẳng có các chương trình tuyển sinh trực tuyến tại Hoa Kỳ, CSU được công nhận là trường đại học nằm trong top 10 về số lượng sinh viên nhập học. Hiện nay, CSU có trên 3.000 đối tác học tập, là các cơ quan chính phủ, tập đoàn và doanh nghiệp Hoa Kỳ.

Đăng ký tư vấn