Hà Nội

(024) 3775 7227 - 3775 7279
huonggiang.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

Tp. Hồ Chí Minh

(028) 3910 6350 – 3910 6351
huong.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

VN EN

Giới thiệu trường đại học nam columbia

Đại học Nam Columbia (CSU) thuộc Tập đoàn giáo dục Columbia Southern Education (CSEG), đào tạo các bậc học từ Cao đẳng, Cử nhân đại học, Thạc sỹ và Tiến sỹ. CSU được kiểm định chất lượng bởi DEAC (Ủy ban Kiểm định Giáo dục Từ xa Hoa Kỳ). Đại học Nam Columbia Việt Nam chính thức hoạt động từ 2002 và được Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam cho phép và công nhận văn bằng.

Đại học Nam Columbia (CSU) thuộc Tập đoàn giáo dục Columbia Southern Education (CSEG), đào tạo các bậc học từ Cao đẳng, Cử nhân đại học, Thạc sỹ và Tiến sỹ. CSU được kiểm định chất lượng bởi DEAC (Ủy ban Kiểm định Giáo dục Từ xa Hoa Kỳ).

Đại học Nam Columbia Việt Nam chính thức hoạt động từ 2002 và được Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam cho phép và công nhận văn bằng.

Đăng ký tư vấn