Hà Nội

(024) 3775 7227 - 3775 7279
huonggiang.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

Tp. Hồ Chí Minh

(028) 3910 6350 – 3910 6351
huong.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

VN EN

NHIỆM VỤ CỦA CSU

Khuyến khích phát triển và ứng dụng tri thức, các kỹ năng cần thiết để giải quyết vấn đề và khuyến khích những cá nhân xuất sắc, trang bị cho học viên kiến thức để đối diện và cảm nhận cuộc sống (như những kiến thức liên quan tới nghề nghiệp, công việc mà học viên lựa chọn), đảm bảo cho tất cả học viên sẽ nhận được những thành quả xứng đáng cho việc đầu tư của mình và của gia đình để vươn tới một nền giáo dục đại học bậc cao. ——————– Thực hiện các nhiệm vụ trên, Trường Đại học Nam Columbia nỗ lực mang đến:   Một nền tảng kiến thức cơ bản, các kỹ năng cần thiết để đáp ứng nhu cầu của học viên về thăng tiến và thành đạt trong nghề nghiệp. Một chương trình đào tạo có chất lượng cao để giúp cho các học viên thành công trong các lĩnh vực xã hội, khoa học, kinh tế… Hỗ trợ cho việc nghiên cứu ứng dụng các kiến thức, mở ra các cơ hội cho mỗi học viên nhằm phát triển về trí tuệ, con người. Sự cải tiến và không ngừng hoàn thiện chương trình giảng dạy, thúc đẩy sự trao đổi các ý tưởng, kiến thức giữa các học viên của trường.

Khuyến khích phát triển và ứng dụng tri thức, các kỹ năng cần thiết để giải quyết vấn đề và khuyến khích những cá nhân xuất sắc, trang bị cho học viên kiến thức để đối diện và cảm nhận cuộc sống (như những kiến thức liên quan tới nghề nghiệp, công việc mà học viên lựa chọn), đảm bảo cho tất cả học viên sẽ nhận được những thành quả xứng đáng cho việc đầu tư của mình và của gia đình để vươn tới một nền giáo dục đại học bậc cao.

——————–

Thực hiện các nhiệm vụ trên, Trường Đại học Nam Columbia nỗ lực mang đến:

 
Một nền tảng kiến thức cơ bản, các kỹ năng cần thiết để đáp ứng nhu cầu của học viên về thăng tiến và thành đạt trong nghề nghiệp.

Một chương trình đào tạo có chất lượng cao để giúp cho các học viên thành công trong các lĩnh vực xã hội, khoa học, kinh tế…

Hỗ trợ cho việc nghiên cứu ứng dụng các kiến thức, mở ra các cơ hội cho mỗi học viên nhằm phát triển về trí tuệ, con người.

Sự cải tiến và không ngừng hoàn thiện chương trình giảng dạy, thúc đẩy sự trao đổi các ý tưởng, kiến thức giữa các học viên của trường.
Đăng ký tư vấn