Hà Nội

(024) 3775 7227 - 3775 7279
huonggiang.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

Tp. Hồ Chí Minh

(028) 3910 6350 – 3910 6351
huong.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

VN EN

NHIỆM VỤ CỦA CSU

Khuyến khích phát triển và ứng dụng tri thức, các kỹ năng cần thiết để giải quyết vấn đề và khuyến khích những cá nhân xuất sắc, trang bị cho sinh viên kiến thức để đối diện và cảm nhận cuộc sống, nghề nghiệp, công việc mà họ lựa chọn. Đảm bảo cho tất cả sinh viên sẽ nhận được thành quả xứng đáng cho việc đầu tư của mình và gia đình vào lĩnh vực giáo dục đại học bậc cao. ——————– Thực hiện các nhiệm vụ trên, Trường Đại học Nam Columbia nỗ lực mang đến:   Một nền tảng kiến thức cơ bản, các kỹ năng cần thiết để đáp ứng nhu cầu của sinh viên về thăng tiến và thành đạt trong nghề nghiệp. Chương trình đào tạo có chất lượng cao nhằm giúp các sinh viên thành công trong các lĩnh vực xã hội, khoa học, kinh tế… Hỗ trợ cho việc nghiên cứu ứng dụng kiến thức, mở ra các cơ hội cho mỗi sinh viên nhằm phát triển trí tuệ, con người. Cải tiến và không ngừng hoàn thiện chương trình giảng dạy, thúc đẩy trao đổi ý tưởng, kiến thức giữa các sinh viên của trường.

Khuyến khích phát triển và ứng dụng tri thức, các kỹ năng cần thiết để giải quyết vấn đề và khuyến khích những cá nhân xuất sắc, trang bị cho sinh viên kiến thức để đối diện và cảm nhận cuộc sống, nghề nghiệp, công việc mà họ lựa chọn. Đảm bảo cho tất cả sinh viên sẽ nhận được thành quả xứng đáng cho việc đầu tư của mình và gia đình vào lĩnh vực giáo dục đại học bậc cao.

——————–

Thực hiện các nhiệm vụ trên, Trường Đại học Nam Columbia nỗ lực mang đến:

 
Một nền tảng kiến thức cơ bản, các kỹ năng cần thiết để đáp ứng nhu cầu của sinh viên về thăng tiến và thành đạt trong nghề nghiệp.

Chương trình đào tạo có chất lượng cao nhằm giúp các sinh viên thành công trong các lĩnh vực xã hội, khoa học, kinh tế…

Hỗ trợ cho việc nghiên cứu ứng dụng kiến thức, mở ra các cơ hội cho mỗi sinh viên nhằm phát triển trí tuệ, con người.

Cải tiến và không ngừng hoàn thiện chương trình giảng dạy, thúc đẩy trao đổi ý tưởng, kiến thức giữa các sinh viên của trường.
Đăng ký tư vấn
error: Content is protected !!