Hà Nội

(024) 3775 7227 - 3775 7279
huonggiang.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

Tp. Hồ Chí Minh

(028) 3910 6350 – 3910 6351
huong.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

VN EN

Đại học Nam Columbia

Trường đại học trực tuyến
21982 University Lane, Orange Beach, bang Alabama 36561, Hoa Kỳ
www.columbiasouthern.edu

29.000+

Sinh viên đang học

1.000+

Giảng viên và nhân viên

2.000+

Sinh viên tại Việt Nam

1.000+

Sinh viên Việt Nam tốt nghiệp

Đăng ký tư vấn