Hà Nội

(024) 3775 7227 - 3775 7279
huonggiang.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

Tp. Hồ Chí Minh

(028) 3910 6350 – 3910 6351
huong.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

VN EN

HỘI KHUYẾN HỌC VIỆT NAM

Hội Khuyến học Việt Nam được thành lập theo quyết định số 122/TTg ngày 29/02/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Hội là tổ chức xã hội đặc thù có nhiệm vụ góp sức xây dựng cả nước trở thành một xã hội học tập, góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.     Tổ chức Hội Khuyến học Việt Nam gồm: Ban chấp hành Trung ương Hội với các ban, các bộ phận giúp việc điều hành hoạt động chung của Hội; các cơ quan báo chí, các đơn vị hoạt động kinh tế dịch vụ, hỗ trợ cho sự nghiệp phát triển giáo dục đào tạo. Hội Khuyến học các tỉnh, thành, quận, huyện, thị xã… Tổ chức khuyến học, chi hội khuyến học các dòng họ, cơ quan, trường học, tổ chức…   Với những thành tích và đóng góp cho đất nước, Hội Khuyến học Việt Nam đã được Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều Huân chương, danh hiệu và phần thưởng cao quý. Trong dịp kỷ niệm 20 năm thành lập, Hội Khuyến học Việt Nam đã vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ 2 do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao tặng.

Hội Khuyến học Việt Nam được thành lập theo quyết định số 122/TTg ngày 29/02/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Hội là tổ chức xã hội đặc thù có nhiệm vụ góp sức xây dựng cả nước trở thành một xã hội học tập, góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

 

 

Tổ chức Hội Khuyến học Việt Nam gồm:

  • Ban chấp hành Trung ương Hội với các ban, các bộ phận giúp việc điều hành hoạt động chung của Hội; các cơ quan báo chí, các đơn vị hoạt động kinh tế dịch vụ, hỗ trợ cho sự nghiệp phát triển giáo dục đào tạo.
  • Hội Khuyến học các tỉnh, thành, quận, huyện, thị xã…
  • Tổ chức khuyến học, chi hội khuyến học các dòng họ, cơ quan, trường học, tổ chức…

 

Với những thành tích và đóng góp cho đất nước, Hội Khuyến học Việt Nam đã được Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều Huân chương, danh hiệu và phần thưởng cao quý. Trong dịp kỷ niệm 20 năm thành lập, Hội Khuyến học Việt Nam đã vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ 2 do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao tặng.

Đăng ký tư vấn