Hà Nội

(024) 3775 7227 - 3775 7279
huonggiang.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

Tp. Hồ Chí Minh

(028) 3910 6350 – 3910 6351
huong.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

VN EN

Hoạt động của Học viên

Kết nối với bạn bè tại CSU Việt Nam có thể giúp bạn có được các trải nghiệm học tập và làm việc tốt nhất. Việc tham gia các hoạt động tại CSU Việt Nam là một cách tuyệt vời để tiếp tục mở rộng mối quan hệ với các học viên khác ngay cả sau khi tốt nghiệp. CSU Việt Nam xây dựng và phát triển kết nối cộng đồng học viên nhằm giới thiệu, chia sẻ các kinh nghiệm, bài học và các cơ hội tăng cường hợp tác.

 

Nội dung đang được cập nhật

 

Đăng ký tư vấn