Hà Nội: (024) 3775 7227 - 3775 7279 - huonggiang.nguyen@columbiasouthern.edu.vn • Tp. Hồ Chí Minh: (028) 3910 6350 - 3910 6351 - huong.nguyen@columbiasouthern.edu.vn
VN EN

Học bổng 2020

Với mục tiêu khuyến khích, hỗ trợ học viên tham gia khóa học Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh (MBA), hàng năm Đại học Nam Columbia kết hợp với Hội Khuyến học Việt Nam sẽ trao các suất học bổng đặc biệt dành cho học viên xuất sắc.

Chi tiết học bổng:

Gồm 3 suất học bổng:

  • Một suất trị giá 2.000 USD
  • Hai suất trị giá 1.000 USD

Điều kiện nhận học bổng:

  • Học viên Việt Nam đăng ký nhập học chương trình MBA năm 2020
  • Đáp ứng đày đủ các điều kiện nhập học theo quy định (yêu cầu về hồ sơ nhập học, hoàn thành học phí 2 kỳ đầy đủ và đúng hạn);
  • Có kết quả bài thi tiếng Anh xuất sắc nhất (Thời gian dự kiến thi: tháng 12/2020)

Đăng ký

Học viên có nhu cầu tham gia chương trình học bổng 2020 của nhà trường, xin mời đăng ký với bộ phận hành chính của Trung tâm Hợp tác Đào tạo Quốc tế – Hội Khuyến học Việt Nam trước ngày 15 tháng 11 năm 2020.

Hội đồng học bổng CSU sẽ căn cứ vào kết quả bài thi học bổng chọn những học viên có kết quả cao nhất để trao học bổng. Đối với bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi scholarships@columbiasouthern.edu.vn hoặc gọi số 024.37757227 – 028.39106542.

 

Đăng ký tư vấn