Hà Nội

(024) 3775 7227 - 3775 7279
huonggiang.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

Tp. Hồ Chí Minh

(028) 3910 6350 – 3910 6351
huong.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

VN EN

Các khoản phí khác

Sinh viên sẽ nộp các khoản phí sau nếu có sử dụng các dịch vụ của Trường Phí tốt nghiệp (sinh viên bắt buộc phải nộp khi tốt nghiệp) 2.300.000đ Phí chuyển đổi từ Cao đẳng sang Cử nhân 2.300.000đ Phí đổi chuyên ngành học 575.000đ Phí đổi chương trình học 805.000đ Phí in thêm bảng điểm CSU 345.000đ Phí đánh giá lại trong chương trình 575.000đ Phí ưu tiên đánh giá nhập học 575.000đ Phí thay thế Văn bằng/ Chứng chỉ 575.000đ Các đánh giá tiếp theo 805.000đ Nhập học muộn theo kỳ 1.150.000đ   PHÍ GIA HẠN MÔN HỌC 15 ngày 575.000đ 30 ngày 1.150.000 đ 60 ngày 2.300.000đ   Chính sách hoàn trả học phí Sinh viên muốn rút khỏi môn học hoặc rút khỏi chương trình sẽ phải hoàn tất Tờ khai Course Drop/Withdrawal do Trường cung cấp. Tất cả các sinh viên thôi học/ rút khỏi một môn học sau ngày thôi học (7 ngày) sẽ phải thanh toán một lần là 20% phí đăng ký (tối đa 200 đô-la Mỹ cho chương trình học). Phần học phí còn lại sẽ được hoàn trả dựa trên ngày bắt đầu môn học. Chi tiết về cách hoàn trả học phí xem thêm  tại Sổ tay Sinh viên Việt Nam.  

Sinh viên sẽ nộp các khoản phí sau nếu có sử dụng các dịch vụ của Trường

Phí tốt nghiệp (sinh viên bắt buộc phải nộp khi tốt nghiệp) 2.300.000đ
Phí chuyển đổi từ Cao đẳng sang Cử nhân 2.300.000đ
Phí đổi chuyên ngành học 575.000đ
Phí đổi chương trình học 805.000đ
Phí in thêm bảng điểm CSU 345.000đ
Phí đánh giá lại trong chương trình 575.000đ
Phí ưu tiên đánh giá nhập học 575.000đ
Phí thay thế Văn bằng/ Chứng chỉ 575.000đ
Các đánh giá tiếp theo 805.000đ
Nhập học muộn theo kỳ 1.150.000đ

 

PHÍ GIA HẠN MÔN HỌC

15 ngày 575.000đ
30 ngày 1.150.000 đ
60 ngày 2.300.000đ

 

Chính sách hoàn trả học phí

  • Sinh viên muốn rút khỏi môn học hoặc rút khỏi chương trình sẽ phải hoàn tất Tờ khai Course Drop/Withdrawal do Trường cung cấp.
  • Tất cả các sinh viên thôi học/ rút khỏi một môn học sau ngày thôi học (7 ngày) sẽ phải thanh toán một lần là 20% phí đăng ký (tối đa 200 đô-la Mỹ cho chương trình học). Phần học phí còn lại sẽ được hoàn trả dựa trên ngày bắt đầu môn học.
  • Chi tiết về cách hoàn trả học phí xem thêm  tại Sổ tay Sinh viên Việt Nam.

 

Đăng ký tư vấn