Hà Nội: (024) 3775 7227 - 3775 7279 - huonggiang.nguyen@columbiasouthern.edu.vn • Tp. Hồ Chí Minh: (028) 3910 6350 - 3910 6351 - huong.nguyen@columbiasouthern.edu.vn
VN EN

Chương trình Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

Mức phí dưới đây được tạm tính theo tỷ giá 23.000đ = 1 đô-la Mỹ. Mức thu thực tế sẽ được tính theo tỷ giá ngân hàng thực tế tại thời điểm nộp.   Cách tính Học phí Phí hỗ trợ đào tạo Học phí tính theo tín chỉ 4,416,000đ / tin chỉ Học phí tính theo môn học (03 tín chỉ) 13.248.000đ / môn học 5.290.000đ / môn học Học phí thu theo kỳ (02 kỳ) 79.488.000đ / 01 kỳ 31.740.000đ / 01 kỳ   Trường bảo lưu việc thay đổi mức học phí hàng năm. Sinh viên đã nhập học ở mức học phí nào thì sẽ giữ nguyên mức học phí đó đến hết chương trình. Các sinh viên nhập học lại sẽ bị tính mức học phí tại thời điểm nhập học. Học phí trên không bao gồm chi phí mua tài liệu môn học và cước vận chuyển. Các sinh viên học các môn học online mức thu phí hỗ trợ đào tạo là: 3.632.000đ/môn học

Mức phí dưới đây được tạm tính theo tỷ giá 23.000đ = 1 đô-la Mỹ.

Mức thu thực tế sẽ được tính theo tỷ giá ngân hàng thực tế tại thời điểm nộp.

 

Cách tính Học phí Phí hỗ trợ đào tạo
Học phí tính theo tín chỉ 4,416,000đ / tin chỉ
Học phí tính theo môn học (03 tín chỉ) 13.248.000đ / môn học 5.290.000đ / môn học
Học phí thu theo kỳ (02 kỳ) 79.488.000đ / 01 kỳ 31.740.000đ / 01 kỳ

 

  • Trường bảo lưu việc thay đổi mức học phí hàng năm. Sinh viên đã nhập học ở mức học phí nào thì sẽ giữ nguyên mức học phí đó đến hết chương trình. Các sinh viên nhập học lại sẽ bị tính mức học phí tại thời điểm nhập học.
  • Học phí trên không bao gồm chi phí mua tài liệu môn học và cước vận chuyển.
  • Các sinh viên học các môn học online mức thu phí hỗ trợ đào tạo là: 3.632.000đ/môn học
Đăng ký tư vấn