Hà Nội

(024) 3775 7227 - 3775 7279
huonggiang.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

Tp. Hồ Chí Minh

(028) 3910 6350 – 3910 6351
huong.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

VN EN

Các khoản phí khác

Sinh viên sẽ nộp các khoản phí sau nếu có sử dụng các dịch vụ của Trường Khoản phí bắt buộc Lệ phí tốt nghiệp 2.300.000 đ Phí hỗ trợ đào tạo Chương trình Cử nhân BBA trực tuyến 4.140.000 đ Môn học MBA bắt buộc và chương trình Tổng hợp 5.7500.000 đ Môn học MBA chuyên ngành khác (ngoài chương trình Tổng hợp) 3.680.000 đ Các khoản phí khác Ưu tiên đánh giá 575.000 đ Đánh giá bổ sung 805.000 đ Chuyển đổi chương trình 805.000 đ Chuyển đổi chuyên ngành 575.000 đ Đánh giá lại trong chương trình 575.000 đ Chuyển đổi từ Đại học sang Cao đẳng 2.300.000 đ Chuyển đổi từ chương trình cấp bằng sang chứng chỉ 1.150.000 đ In lại văn bằng/chứng chỉ 575.000 đ In thêm bảng điểm 345.000 đ Phí tham dự lễ tốt nghiệp tại Mỹ (kèm theo 4 khách mời) 3.335.000 đ Nhập học muộn theo kỳ 1.150.000 đ Phí đăng ký môn học (đóng 1 lần) ** 20% học phí đã nộp Phí vận chuyển *** * Phí luận văn DBA được thanh toán theo từng môn học Nghiên cứu luận văn, mỗi lần 6.900.000 đồng.  ** Sinh viên thôi học/rút khỏi một môn học sau ngày rút môn (7 ngày theo lịch) sẽ phải nộp một khoản phí đăng ký môn học (tối đa 4.600.000 đồng cho chương trình).  *** Phí vận chuyển sẽ không hoàn lại và phụ thuộc vào chi phí thực tế.   Phí gia hạn môn học Dành cho môn học có trợ giảng tại Việt Nam và môn học trực tuyến  Gia hạn thêm 15 ngày 575.000 đ Gia hạn thêm 30 ngày 1.150.000 đ Gia hạn thêm 60 ngày 2.300.000 đ   Dành cho môn học theo kỳ cố định: Gia hạn thêm 30 ngày 1.150.000 đ   Lưu ý: Phí gia hạn theo kỳ cố định chỉ áp dụng cho sinh viên chương trình DBA. Phí tốt nghiệp (sinh viên bắt buộc phải nộp khi tốt nghiệp) 2.300.000đ Phí chuyển đổi từ Cao đẳng sang Cử nhân 2.300.000đ Phí đổi chuyên ngành học 575.000đ Phí đổi chương trình học 805.000đ Phí in thêm bảng điểm CSU 345.000đ Phí đánh giá lại trong chương trình 575.000đ Phí ưu tiên đánh giá nhập học 575.000đ Phí thay thế Văn bằng/ Chứng chỉ 575.000đ Các đánh giá tiếp theo 805.000đ Nhập học muộn theo kỳ 1.150.000đ   PHÍ GIA HẠN MÔN HỌC 15 ngày 575.000đ 30 ngày 1.150.000 đ 60 ngày 2.300.000đ Chính sách hoàn trả học phí Sinh viên muốn rút khỏi môn học hoặc rút khỏi chương trình sẽ phải hoàn tất mẫu đăng ký Course Drop/Withdrawal do Trường cung cấp; sinh viên cũng có thể rút khỏi chương trình thông qua liên lạc với Văn phòng Quản lý văn bằng. Khoản hoàn trả học phí được thanh toán trong thời gian 30 ngày theo lịch kể từ ngày nộp mẫu xin rút khỏi chương trình/môn học đến Trung tâm Hợp tác Đào tạo Quốc tế. Sinh viên … Đọc tiếp “Các khoản phí khác”

Sinh viên sẽ nộp các khoản phí sau nếu có sử dụng các dịch vụ của Trường

Khoản phí bắt buộc

Lệ phí tốt nghiệp 2.300.000 đ

Phí hỗ trợ đào tạo

Chương trình Cử nhân BBA trực tuyến 4.140.000 đ
Môn học MBA bắt buộc và chương trình Tổng hợp 5.7500.000 đ
Môn học MBA chuyên ngành khác (ngoài chương trình Tổng hợp) 3.680.000 đ

Các khoản phí khác

Ưu tiên đánh giá 575.000 đ
Đánh giá bổ sung 805.000 đ
Chuyển đổi chương trình 805.000 đ
Chuyển đổi chuyên ngành 575.000 đ
Đánh giá lại trong chương trình 575.000 đ
Chuyển đổi từ Đại học sang Cao đẳng 2.300.000 đ
Chuyển đổi từ chương trình cấp bằng sang chứng chỉ 1.150.000 đ
In lại văn bằng/chứng chỉ 575.000 đ
In thêm bảng điểm 345.000 đ
Phí tham dự lễ tốt nghiệp tại Mỹ (kèm theo 4 khách mời) 3.335.000 đ
Nhập học muộn theo kỳ 1.150.000 đ
Phí đăng ký môn học (đóng 1 lần) ** 20% học phí đã nộp
Phí vận chuyển ***

* Phí luận văn DBA được thanh toán theo từng môn học Nghiên cứu luận văn, mỗi lần 6.900.000 đồng. 

** Sinh viên thôi học/rút khỏi một môn học sau ngày rút môn (7 ngày theo lịch) sẽ phải nộp một khoản phí đăng ký môn học (tối đa 4.600.000 đồng cho chương trình). 

*** Phí vận chuyển sẽ không hoàn lại và phụ thuộc vào chi phí thực tế.

 

Phí gia hạn môn học

Dành cho môn học có trợ giảng tại Việt Nam và môn học trực tuyến 

Gia hạn thêm 15 ngày 575.000 đ
Gia hạn thêm 30 ngày 1.150.000 đ
Gia hạn thêm 60 ngày 2.300.000 đ

 

Dành cho môn học theo kỳ cố định:

Gia hạn thêm 30 ngày 1.150.000 đ

 

Lưu ý: Phí gia hạn theo kỳ cố định chỉ áp dụng cho sinh viên chương trình DBA.

Phí tốt nghiệp (sinh viên bắt buộc phải nộp khi tốt nghiệp) 2.300.000đ
Phí chuyển đổi từ Cao đẳng sang Cử nhân 2.300.000đ
Phí đổi chuyên ngành học 575.000đ
Phí đổi chương trình học 805.000đ
Phí in thêm bảng điểm CSU 345.000đ
Phí đánh giá lại trong chương trình 575.000đ
Phí ưu tiên đánh giá nhập học 575.000đ
Phí thay thế Văn bằng/ Chứng chỉ 575.000đ
Các đánh giá tiếp theo 805.000đ
Nhập học muộn theo kỳ 1.150.000đ

 

PHÍ GIA HẠN MÔN HỌC

15 ngày 575.000đ
30 ngày 1.150.000 đ
60 ngày 2.300.000đ

Chính sách hoàn trả học phí

Sinh viên muốn rút khỏi môn học hoặc rút khỏi chương trình sẽ phải hoàn tất mẫu đăng ký Course Drop/Withdrawal do Trường cung cấp; sinh viên cũng có thể rút khỏi chương trình thông qua liên lạc với Văn phòng Quản lý văn bằng.

Khoản hoàn trả học phí được thanh toán trong thời gian 30 ngày theo lịch kể từ ngày nộp mẫu xin rút khỏi chương trình/môn học đến Trung tâm Hợp tác Đào tạo Quốc tế.

Sinh viên rút khỏi một môn học sau ngày rút môn (7 ngày theo lịch) sẽ bị tính Phí đăng ký đóng một lần là 20% (tối đa 4.600.000 đồng cho chương trình cấp bằng). Học phí còn lại sẽ được hoàn trả dựa trên ngày bắt đầu môn học và số phần trăm học phí được liệt kê bên dưới.

Phần trăm hoàn trả có hiệu lực sau khung thời gian được liệt kê.

Xem thêm chi tiết về cách tính học phí hoàn trả tại mục Chính sách hoàn trả học phí (Tuition Refund Policy) trong Sổ tay Sinh viên Việt Nam.

 

Phương thức học theo kỳ học Việt Nam (Cohort Learning Term)

Khung thời gian Phần trăm hoàn trả cho sinh viên
Tuần thứ nhất 80%
Tuần thứ 2 70%
Tuần thứ 3 60%
Tuần thứ 4 50%
Tuần thứ 5 40%
Tuần thứ 6 30%
Tuần thứ 7 20%
Tuần thứ 8 10%
Tuần thứ 9 0%

 

Phương thức học trực tuyến (LifePace Learning) và theo kỳ học cố định (CSU Term 

Khung thời gian Phần trăm hoàn trả cho sinh viên
Tuần thứ nhất 80%
Tuần thứ 2 60%
Tuần thứ 3 40%
Tuần thứ 4 20%
Tuần thứ 5 0%

 

 

Đăng ký tư vấn