Hà Nội: (024) 3775 7227 - 3775 7279 - huonggiang.nguyen@columbiasouthern.edu.vn • Tp. Hồ Chí Minh: (028) 3910 6350 - 3910 6351 - huong.nguyen@columbiasouthern.edu.vn
VN EN

Ông Nguyễn Đình Tùng

Giám đốc Công ty CP địa chính và quy hoạch đô thị Hà Nội

Đăng ký tư vấn