Hà Nội

(024) 3775 7227 - 3775 7279
huonggiang.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

Tp. Hồ Chí Minh

(028) 3910 6350 – 3910 6351
huong.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

VN EN

KIỂM ĐỊNH BỞI DEAC

Uỷ ban kiểm định giáo dục từ xa Hoa Kỳ. www.deac.org

Uỷ ban kiểm định giáo dục từ xa Hoa Kỳ. www.deac.org

Đăng ký tư vấn