Hà Nội

(024) 3775 7227 - 3775 7279
huonggiang.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

Tp. Hồ Chí Minh

(028) 3910 6350 – 3910 6351
huong.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

VN EN

Công nhận tại Việt Nam

Văn bằng của Đại học Nam Columbia được Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam công nhận.

Theo quy định hiện hành, sinh viên Việt Nam tham gia các chương trình đào tạo quốc tế bằng các hình thức du học, liên kết đào tạo, đào tạo trực tuyến, đào tạo từ xa… của các cơ sở đào tạo nước ngoài, sau khi nhận bằng tốt nghiệp – nếu có nguyện vọng công nhận văn bằng – đều phải thực hiện các Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp theo Quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/12/2007 và Thông tư số 26 /2013/TT-BGDĐT ngày 15/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Sinh viên tham gia các chương trình đào tạo của Đại học Nam Columbia sau khi tốt nghiệp, nếu có nhu cầu công nhận văn bằng, sẽ được Trung tâm Hợp tác Đào tạo Quốc tế hướng dẫn và hỗ trợ nộp hồ sơ cho Trung tâm Công nhận văn bằng – Cục Quản lý Chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Hồ sơ công nhận văn bằng bao gồm:

  • Đơn đề nghị công nhận văn bằng;
  • Bản sao bằng tốt nghiệp đại học và bảng điểm;
  • Bản sao bằng tốt nghiệp và bảng điểm của CSU;
  • Chứng chỉ ngoại ngữ: TOEFL tối thiểu đạt 530 (PBT) | 71 (iBT) hoặc chứng chỉ IELTS tối thiểu đạt 6.5 hoặc Văn bằng đại học chuyên ngành tiếng Anh (tốt nghiệp trước khi tham gia khóa học tại CSU).

 

Văn bằng sau khi được công nhận:

  • Sẽ là căn cứ xác nhận về trình độ đào tạo của người có văn bằng để tiếp tục học tập tại các cơ sở giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân của Việt Nam.
  • Văn bản công nhận văn bằng có giá trị pháp lý để người có văn bằng sử dụng văn bằng phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam.

Danh sách các chương trình đào tạo với nước ngoài đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt

Đăng ký tư vấn