Hà Nội

(024) 3775 7227 - 3775 7279
huonggiang.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

Tp. Hồ Chí Minh

(028) 3910 6350 – 3910 6351
huong.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

VN EN

Kiểm định tại Hoa kỳ

Tại Hoa Kỳ, việc đánh giá kiểm định của một trường đại học được xem là bước quan trọng nhất để xác định chất lượng của chương trình học cũng như giá trị của tấm bằng tốt nghiệp.

Các trường đại học và cao đẳng tại Hoa Kỳ được phân loại thành 4 loại kiểm định:

  1. Kiểm định vùng (regional accreditation),
  2. Kiểm định quốc gia theo tôn giáo (national faith-related accreditation)
  3. Kiểm định quốc gia theo nghề nghiệp (national career-related accreditation)
  4. Kiểm định chuyên ngành (programmatic accreditation).

Ngoại trừ kiểm định chuyên ngành chỉ tập trung vào một số chương trình chuyên biệt, các loại còn lại được xem là loại kiểm định phổ biến nhất. Loại kiểm định của trường sẽ phản ánh các đặc điểm về xu hướng đào tạo, giá trị được công nhận cũng như chất lượng của tấm bằng do trường cấp. Để xác định một trường thuộc loại kiểm định nào có thể nhìn vào tổ chức kiểm định trường đó để biết. Hoa Kỳ hiện có 6 tổ chức kiểm định vùng và một số các tổ chức kiểm định quốc gia được công nhận. Đây đều là các tổ chức độc lập, được Bộ Giáo dục Hoa Kỳ (USDE) và Hội đồng Kiểm định Giáo dục Đại học (CHEA) công nhận. CHEA là tổ chức kiểm định đại học, chứng nhận các tổ chức kiểm định hợp pháp tại Hoa kỳ.
Website của CHEA: http://www.chea.org

Để được các tổ chức kiểm định này công nhận, các trường phải trải qua sự đánh giá thường xuyên về nhiều mặt như giáo trình, đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, dịch vụ hỗ trợ sinh viên… Quá trình kiểm định chất lượng giáo dục nhằm đưa ra các quyết định công nhận về mức độ tiến bộ và đảm bảo chất lượng giáo dục tại các trường cao đẳng, đại học.

 

Uỷ ban Kiểm định Giáo dục Từ xa – DEAC
1601 18th Street, N.W. Suite 2, Washington, D.C. 20009
www.deac.org

—–

CSU đã được kiểm định bởi Uỷ ban Kiểm định Giáo dục Từ xa – DEAC. DEAC được Bộ Giáo dục Hoa Kỳ xếp loại là cơ quan kiểm định cấp quốc gia và là thành viên của Hội đồng Công nhận Giáo dục Đại học Hoa Kỳ (CHEA). Tất cả các chương trình của CSU tại Hoa Kỳ cũng như Việt Nam đều được DEAC trực tiếp kiểm định chất lượng. Đối với chương trình quốc tế của hệ thống các trường trực thuộc. chương trình Việt Nam là chương trình đầu tiên do DEAC trực tiếp kiểm định và công nhận.

Đăng ký tư vấn