Hà Nội

(024) 3775 7227 - 3775 7279
huonggiang.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

Tp. Hồ Chí Minh

(028) 3910 6350 – 3910 6351
huong.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

VN EN

Kiểm định tại Hoa kỳ

Tại Hoa Kỳ, việc đánh giá kiểm định của một cơ sở giáo dục được xem là bước quan trọng nhất để xác định chất lượng của chương trình học cũng như giá trị của văn bằng tốt nghiệp.

Uỷ ban Kiểm định Giáo dục Từ xa – DEAC
1101 17th Street NW, Suite 808
Washington, DC 20036
ĐT: 202-234-5100
Fax: 202-332-1386
Email: info@deac.org

Đại học Nam Columbia được kiểm định bởi Uỷ ban Kiểm định Giáo dục Từ xa – DEAC. Trường đã duy trì tình trạng được kiểm định kể từ khi được cấp lần đầu vào ngày 15 tháng 1 năm 2001 và được gia hạn kiểm định gần đây nhất đến tháng 1 năm 2026. Tất cả các chương trình của trường đều được DEAC xem xét và công nhận. DEAC được Bộ Giáo dục Hoa Kỳ xếp loại là cơ quan kiểm định được công nhận và là thành viên của Hội đồng Công nhận Giáo dục Đại học Hoa Kỳ (CHEA).

Năm 2016, Đại học Nam Columbia tại Việt Nam là chương trình đầu tiên được DEAC trực tiếp kiểm định tại chỗ trong số các trường thành viên có chương trình quốc tế. Lần kiểm định tiếp theo của DEAC đối với chương trình CSU Việt Nam là tháng 2 năm 2022.

 


Ngoài ra, CSU còn là thành viên tổ chức của Hội đồng Giáo dục Hoa Kỳ (ACE), một cơ quan điều phối giáo dục đại học lớn có ảnh hưởng đến chính sách công thông qua các sáng kiến vận động, nghiên cứu và chương trình. Tư cách thành viên ACE dành cho các trường cao đẳng và đại học cấp bằng được công nhận và các hiệp hội giáo dục đại học tại Hoa Kỳ.


Tìm hiểu thêm về kiểm định giáo dục tại Hoa Kỳ

“Kiểm định” là việc đánh giá chất lượng của các cơ sở và chương trình giáo dục đại học. Tại Hoa Kỳ, kiểm định là một cách chính thống để sinh viên, gia đình, quan chức chính phủ và báo chí biết rằng một cơ sở hoặc chương trình cung cấp một dịch vụ giáo dục đạt chất lượng.

Tại Hoa Kỳ, các trường cao đẳng và đại học được kiểm định bởi một trong 19 tổ chức kiểm định nhà trường được công nhận. Các chương trình được kiểm định bởi một trong khoảng 60 tổ chức kiểm định chương trình được công nhận. Các tổ chức kiểm định được “công nhận” đã được Hội đồng Kiểm định Giáo dục Đại học (CHEA) hoặc Bộ Giáo dục Hoa Kỳ (USDE) xem xét về chất lượng.

(Nguồn: Hội đồng Kiểm định Giáo dục Đại học, https://www.chea.org/about-accreditation)

Các tổ chức kiểm định được CHEA phân loại theo 4 tiêu chí: 

    1. Kiểm định vùng
    2. Kiểm định quốc gia theo tôn giáo
    3. Kiểm định quốc gia theo nghề nghiệp
    4. Kiểm định chuyên ngành

Xin truy cập vào trang web của Hội đồng Kiểm định Giáo dục Đại học (CHEA) để biết thông tin chính xác về các tổ chức kiểm định được công nhận.

Ngoại trừ tiêu chí kiểm định chuyên ngành chỉ tập trung vào một số chương trình chuyên biệt, các loại còn lại được xem là loại kiểm định phổ biến nhất. Kiểm định của một trường sẽ phản ánh các đặc điểm về xu hướng đào tạo, giá trị được công nhận cũng như chất lượng của văn bằng do trường cấp.

Để được các tổ chức kiểm định này công nhận, các trường phải trải qua sự đánh giá thường xuyên về nhiều mặt như chương trình giảng dạy, tài liệu học tập, đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, dịch vụ hỗ trợ sinh viên… Quá trình kiểm định chất lượng giáo dục nhằm đưa ra các quyết định công nhận về mức độ tiến bộ và đảm bảo chất lượng giáo dục tại các trường cao đẳng, đại học.

Đăng ký tư vấn
error: Content is protected !!