Hà Nội

(024) 3775 7227 - 3775 7279
huonggiang.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

Tp. Hồ Chí Minh

(028) 3910 6350 – 3910 6351
huong.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

VN EN

Lịch học của học viên CSU Việt Nam

Kỳ 4/2020 Môn học: MBA 6081 Corporate Finance MBA 6053 Economics for Managers   Ngày bắt đầu môn học: 18/02/2021 Giáo sư phụ trách môn học: Dr. Craig Bythewood (MBA 6081) Dr. Seifu Zerihun Gebrehanna (MBA 6053)       Ngày kết thúc môn học: 18/04/2021 Trợ giảng hỗ trợ đào tạo: Dr. Ho Hong Hai (MBA 6081) – Hà Nội Dr. Nguyen Tai Vuong (MBA 6053) – Hà Nội Dr. Nguyen Thi Hoang Anh (MBA 6081) – Tp.HCM MBA. Nguyen Ngoc Thuy Vy (MBA 6081) – Tp.HCM Dr. Ho Nhut Quang (MBA 6053) – Tp.HCM Dr. Le Tuan Bach (MBA 6053) – Tp.HCM Lưu ý: Học viên học các môn LifePace (trực tuyến) xin liên hệ văn phòng để biết lịch học cụ thể Học viên học các môn có trợ giảng xin tải lịch học tại đây.   TẢI LỊCH HỌC

Kỳ 4/2020

Môn học:

MBA 6081 Corporate Finance

MBA 6053 Economics for Managers

 

Ngày bắt đầu môn học: 18/02/2021

Giáo sư phụ trách môn học:

 • Dr. Craig Bythewood (MBA 6081)
 • Dr. Seifu Zerihun Gebrehanna (MBA 6053)

 

 

 

Ngày kết thúc môn học: 18/04/2021

Trợ giảng hỗ trợ đào tạo:

 • Dr. Ho Hong Hai (MBA 6081) – Hà Nội
 • Dr. Nguyen Tai Vuong (MBA 6053) – Hà Nội
 • Dr. Nguyen Thi Hoang Anh (MBA 6081) – Tp.HCM
 • MBA. Nguyen Ngoc Thuy Vy (MBA 6081) – Tp.HCM
 • Dr. Ho Nhut Quang (MBA 6053) – Tp.HCM
 • Dr. Le Tuan Bach (MBA 6053) – Tp.HCM
 • Lưu ý:
  Học viên học các môn LifePace (trực tuyến) xin liên hệ văn phòng để biết lịch học cụ thể
  Học viên học các môn có trợ giảng xin tải lịch học tại đây.

 

TẢI LỊCH HỌC

Đăng ký tư vấn