Hà Nội

(024) 3775 7227 - 3775 7279
huonggiang.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

Tp. Hồ Chí Minh

(028) 3910 6350 – 3910 6351
huong.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

VN EN

Lịch học của học viên CSU Việt Nam

Môn học hiện tại Kỳ 2/2022 Môn học 1: FIN 6301 – Tài chính Doanh nghiệp Môn học 2: ACC 5301 – Ứng dụng Quản lý của Kế toán   Ngày bắt đầu môn học: 25/04/2022 Giáo sư phụ trách môn học: TS. Arlene Goodman (ACC 5301) TS. Andrew Borg (FIN 6301)       Ngày kết thúc môn học: 17/07/2022 Trợ giảng hỗ trợ đào tạo: TS. Giảng viên cao cấp Phạm Thị Thủy (ACC 5301) – Hà Nội TS. Lê Tuấn Bách (ACC 5301) – Tp.HCM Cô Lê Thị Thu (ACC 5301) – Tp.HCM TS. Hồ Hồng Hải (FIN 6301) – Hà Nội TS. Đỗ Thị Thanh Nhàn (FIN 6301) – TP. HCM TS. Nguyễn Mạnh Hiệp (FIN 6301) – TP. HCM Lưu ý: Xin liên hệ văn phòng để biết lịch học trợ giảng cụ thể và lịch học trực tuyến các môn chuyên ngành.  

Môn học hiện tại Kỳ 2/2022

Môn học 1: FIN 6301 – Tài chính Doanh nghiệp

Môn học 2: ACC 5301 – Ứng dụng Quản lý của Kế toán

 

Ngày bắt đầu môn học: 25/04/2022

Giáo sư phụ trách môn học:

 • TS. Arlene Goodman (ACC 5301)
 • TS. Andrew Borg (FIN 6301)

 

 

 

Ngày kết thúc môn học: 17/07/2022

Trợ giảng hỗ trợ đào tạo:

 • TS. Giảng viên cao cấp Phạm Thị Thủy (ACC 5301) – Hà Nội
 • TS. Lê Tuấn Bách (ACC 5301) – Tp.HCM
 • Cô Lê Thị Thu (ACC 5301) – Tp.HCM
 • TS. Hồ Hồng Hải (FIN 6301) – Hà Nội
 • TS. Đỗ Thị Thanh Nhàn (FIN 6301) – TP. HCM
 • TS. Nguyễn Mạnh Hiệp (FIN 6301) – TP. HCM
 • Lưu ý:
  Xin liên hệ văn phòng để biết lịch học trợ giảng cụ thể và lịch học trực tuyến các môn chuyên ngành.

 

Đăng ký tư vấn