Hà Nội

(024) 3775 7227 - 3775 7279
huonggiang.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

Tp. Hồ Chí Minh

(028) 3910 6350 – 3910 6351
huong.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

VN EN

Lịch học của học viên CSU Việt Nam

Môn học hiện tại Kỳ 3/2022 Môn học 1: HRM 6301 – Các phương pháp Quản trị Nguồn Nhân lực Môn học 2: MBA 6053 – Kinh tế học cho các nhà quản lý   Ngày bắt đầu môn học: 25/07/2022 Giáo sư phụ trách môn học: TS. Kristen Irey (HRM 6301) TS. Craig Bythewood (MBA 6053)       Ngày kết thúc môn học: 16/10/2022 Trợ giảng hỗ trợ đào tạo: TS. Dương Thị Hoài Nhung (HRM 6301) – Hà Nội TS. Alang Thớ (HRM 6301) – Tp.HCM Thầy Nguyễn Khắc Dy (HRM 6301) – Tp.HCM Thầy Nguyễn Tài Vượng (MBA 6053) – Hà Nội TS. Hồ Nhựt Quang (MBA 6053) – TP. HCM TS. Nguyễn Quỳnh Hương (MBA 6053) – TP. HCM Lưu ý: Xin liên hệ văn phòng để biết lịch học trợ giảng cụ thể và lịch học trực tuyến các môn chuyên ngành.  

Môn học hiện tại Kỳ 3/2022

Môn học 1: HRM 6301 – Các phương pháp Quản trị Nguồn Nhân lực

Môn học 2: MBA 6053 – Kinh tế học cho các nhà quản lý

 

Ngày bắt đầu môn học: 25/07/2022

Giáo sư phụ trách môn học:

 • TS. Kristen Irey (HRM 6301)
 • TS. Craig Bythewood (MBA 6053)

 

 

 

Ngày kết thúc môn học: 16/10/2022

Trợ giảng hỗ trợ đào tạo:

 • TS. Dương Thị Hoài Nhung (HRM 6301) – Hà Nội
 • TS. Alang Thớ (HRM 6301) – Tp.HCM
 • Thầy Nguyễn Khắc Dy (HRM 6301) – Tp.HCM
 • Thầy Nguyễn Tài Vượng (MBA 6053) – Hà Nội
 • TS. Hồ Nhựt Quang (MBA 6053) – TP. HCM
 • TS. Nguyễn Quỳnh Hương (MBA 6053) – TP. HCM
 • Lưu ý:
  Xin liên hệ văn phòng để biết lịch học trợ giảng cụ thể và lịch học trực tuyến các môn chuyên ngành.

 

Đăng ký tư vấn
error: Content is protected !!