Hà Nội

(024) 3775 7227 - 3775 7279
huonggiang.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

Tp. Hồ Chí Minh

(028) 3910 6350 – 3910 6351
huong.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

VN EN

Lịch học của học viên CSU Việt Nam

Môn học trong Kỳ 3/2021 Môn học 1: MBA 5501 Advanced Marketing Môn học 2: MBA 6601 International Business   Ngày bắt đầu môn học: 26/07/2021 Giáo sư phụ trách môn học: TS. Jon Crispin (MBA 5501) TS. Michael Ricco (MBA 6601)       Ngày kết thúc môn học: 17/10/2021 Trợ giảng hỗ trợ đào tạo: TS. Trần Thu Trang (MBA 5501) – Hà Nội TS. Nguyễn Thi Phương Chi (MBA 5501) – Tp.HCM ThS. Trần Quốc Hùng (MBA 5501) – Tp.HCM TS. Phan Thị Thu Hiền (MBA 6601) – Hà Nội TS. Hồ Nhựt Quang (MBA 6601) – Tp.HCM TS. Nguyễn Quỳnh Hương (MBA 6601) – Tp.HCM Lưu ý: Xin liên hệ văn phòng để biết lịch học trợ giảng cụ thể và lịch học trực tuyến các môn chuyên ngành.  

Môn học trong Kỳ 3/2021

Môn học 1: MBA 5501 Advanced Marketing

Môn học 2: MBA 6601 International Business

 

Ngày bắt đầu môn học: 26/07/2021

Giáo sư phụ trách môn học:

 • TS. Jon Crispin (MBA 5501)
 • TS. Michael Ricco (MBA 6601)

 

 

 

Ngày kết thúc môn học: 17/10/2021

Trợ giảng hỗ trợ đào tạo:

 • TS. Trần Thu Trang (MBA 5501) – Hà Nội
 • TS. Nguyễn Thi Phương Chi (MBA 5501) – Tp.HCM
 • ThS. Trần Quốc Hùng (MBA 5501) – Tp.HCM
 • TS. Phan Thị Thu Hiền (MBA 6601) – Hà Nội
 • TS. Hồ Nhựt Quang (MBA 6601) – Tp.HCM
 • TS. Nguyễn Quỳnh Hương (MBA 6601) – Tp.HCM
 • Lưu ý:
  Xin liên hệ văn phòng để biết lịch học trợ giảng cụ thể và lịch học trực tuyến các môn chuyên ngành.

 

Đăng ký tư vấn