Hà Nội

(024) 3775 7227 - 3775 7279
huonggiang.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

Tp. Hồ Chí Minh

(028) 3910 6350 – 3910 6351
huong.nguyen@columbiasouthern.edu.vn

VN EN

Đại học Nam Columbia mở rộng Trung tâm Viết với các dịch vụ mới dành cho người học tiếng Anh

25 Tháng Tám, 2016

Đại học Nam Columbia mở rộng Trung tâm Viết với các dịch vụ mới dành cho người học tiếng Anh

Cùng với việc phải xoay sở với công việc và trách nhiệm hàng ngày, việc hoàn thành các khoá học trực tuyến có thể là nhiệm vụ chủ yếu đối với nhiều học viên, đặc biệt nếu tiếng Anh không phải là ngôn ngữ mẹ đẻ. Đây cũng là tình trạng tương tự với nhiều học viên CSU.

Đối với những người nói tiếng Anh trôi chảy, họ tập trung chính vào việc học và hiểu các khái niệm trong các môn học. Nhưng những người học tiếng Anh (ELL) phải hiểu các khái niệm môn học trong khi vẫn phải rèn luyện các kỹ năng viết; đây không phải là nhiệm vụ đơn giản.

Mục tiêu của Các dịch vụ cho Người học tiếng Anh là một trong những dịch vụ cộng thêm mới nhất từ Trung tâm Toán và Viết của CSU, trở thành một nguồn tài nguyên viết có giá trị đối với các học viên ELL tại CSU. Là một nguồn bổ sung cho các bài tập hiện có, các dịch vụ ELL hướng dẫn học viên viết có mục tiêu nhằm đáp ứng các nhu cầu riêng biệt của những người học tiếng Anh, hỗ trợ học viên trong suốt thời gian học tại CSU. Các dịch vụ ELL cũng mang đến các công cụ gồm hướng dẫn phụ đạo và các bài tập nhằm cải thiện các kỹ năng tiếng Anh cho học viên. Học viên ELL sẽ nhận được những bản đánh giá trên giấy, những hướng dẫn kỹ năng chi tiết và những bài học được thu âm, cá nhân hóa như một nguồn tài liệu liên tục xuyên suốt các môn học và chương trình học.

Dịch vụ này hoạt động như thế nào? Những người học tiếng Anh có thể tự xác thực tiếng Anh không phải ngôn ngữ mẹ đẻ qua nhiều cách:

  • Đánh dấu vào một mục trên Đơn nhập học.
  • Đánh dấu vào một mục trên Phiếu Yêu cầu của Trung tâm Viết, có thể được tìm thấy trên Cổng Giao tiếp Học viên MyCSU
  • Thông báo cho nhân viên CSU
  • Thông báo cho giáo viên hướng dẫn môn học
  • Liên hệ trực tiếp với các Dịch vụ ELL thuộc Trung tâm Viết

Khi học viên tự xác định mình không phải người nói tiếng Anh bản ngữ, một thành viên của Dịch vụ ELL sẽ liên hệ với học viên hướng dẫn cách bắt đầu như thế nào.

Đối với người học tiếng Anh, việc học tốt ngữ pháp, các thì động từ, các trường hợp ngoại lệ khi nói tiếng Anh có những khó khăn riêng của nó trong khi việc học viết một cách học thuật lại mang đến ý nghĩa hoàn toàn mới cho khái niệm tự học.

Nhờ có các dịch vụ ELL và Trung tâm Viết, học viên CSU có thể tự tin rằng họ có những nguồn tài nguyên và hỗ trợ cần thiết để rèn luyện các kỹ năng viết và hoàn thành các mục tiêu học tập của bản thân.

Nếu bạn là một người học tiếng Anh và muốn tìm hiểu nhiều hơn về dịch vụ  mới này đưa ra, hãy gửi email tới Các dịch vụ ELL tại ELLServices@ColumbiaSouthern.edu hoặc gọi số (800) 977-8449, máy lẻ 6538.

Bài viết trước

Tài nguyên Học tập Tích hợp 24.08.2016

Bài viết kế tiếp

Thông điệp của Hiệu trưởng 14.09.2016
Đăng ký tư vấn
error: Content is protected !!